Den desátý - úterý 8. srpna

Hned po probuzení se táborníci vydali hledat Babylonskou desku. K nalezení jim dopomohla mapa z předchozího dne, kterou jim vydal bůh An. Avšak děti brzo zjistily, že návod ke stavbě Babylonské věže byl napsán neznámým jazykem. Díky přítomnosti mudrce z dálných krajů se jim však nápis podařilo rozluštit.

Potom se děti vydaly za kameníkem nasbírat základní kameny na stavbu Babylonské věže. Ten jim za drobnou výpomoc kameny poskytl a děti se ihned daly do stavby věže, která dosáhla až na nebesa a zachránila všechny před potopou světa. Výztuhy této věže dodnes tvoří cihly, na kterých jsou vypálena jména všech zakládajících stavitelů, společně s jejich dobrými vlastnostmi, které je dovedly ke stavbě této věže a zůstanou jako odkaz pro všechny další generace.

Večer u táborového ohně a písniček byl tento odkaz finálně zpečetěn a zvěčněn v podobě Eposu o Gilgamešovi, který ještě nadlouho zůstane v srdcích všech táborníků.

Den devátý - pondělí 7. srpna

Mezopotámští bohové dnes pokračovali ve svých úmyslech seslat potopu na naše mezopotámské obyvatelstvo i celé lidstvo. Mohutné provazce deště přiměly osadníky svolat radu starších a domluvit se na stavbě Babylonské věže, která by je zachránila před potopou. K tomu ale museli překonat další nástrahu bohů, kteří jim zmátli všechny smysly. Dopoledne se proto neslo v duchu testování všech (šesti) smyslů.

Odpoledne se pak děti vydaly ukořistit cihly pašerákům, sídlícím nedaleko. Bohatou kořist jsem potom oslavili typickými lidovými tanci. Večer jsme se všichni společně vydali navštívit boha Ana, který nám poskytl první střípky mapy vedoucí k Babylonské desce, na které je napsán návod ke stavbě Babylonské věže.

Den osmý - neděle 6. srpna

Po sjednocení jednotlivých městských států v jednu mocnou mezopotámskou říši následoval úkol vybodovat velkolepé hlavní město. Toto město jsme se rozhodli pojmenovat Babylon.

Před zahájením výstavby jsme museli získat plány od mistrů stavitelů. Ty museli občané jednotného státu vyhledat a přesvědčit, že plánům zvládnou porozumět a podle nich pracovat. Hledání stavitelů bylo ztíženo nepřízní počasí v podobě deště, který komplikoval i další úkoly spojené s výstavbou města. Po důkladném prozkoumání plánů byla zjištěna potřeba zajistit velké množství materiálu k výstavbě. Z tohoto důvodu se oddíly rozdělily do tří skupin, jenž se vydaly získávat obilí na obilná pole, cedrové dřevo do lesů a cihly do cihelny. Po náročné těžbě a sklizni obilí nás následoval odpočinek v místním hostinci Relaxx. Po odpočinku se občasné sjednoceného státu pustili do výstavby. Výstavba tak velkého města dá zabrat i nejlepším mezopotámským stavitelům, neb jak se říká - Ani Řím nebyl postaven za jeden den, a tak se stavba protáhla do dalšího dne.

Večer jsme se dozvěděli, proč nám celý den prší. Bohové se na nás rozhněvali a sesílají potopu, která má zničit veškerý život na světě. Táborníci jsou v suchu díky místní velkosušírně.

Den sedmý - sobota 5. srpna

Ráno se naši táborníci probudili do deštivého počasí, které se však během chvilky umoudřilo díky tanečně zaměřené rozcvičce.

Dopoledne bylo zasvěceno zjišťování jednotlivých paragrafů Chamurappiho zákoníku, což následně využili v odpoledním programu při divadelních scénkách.

Cílem dnešního dne bylo vytvoření sjednoceného státu, to ale přineslo mnohá úskalí, proto táborníci museli absolvovat běhání po úřadech a boj s byrokracií. Potřebná lejstra se naštěstí všem podařila získat, a proto již nic nebránilo večerním oslavám u příležitosti sjednocení státu.

Den šestý - pátek 4. srpna

Tentokrát se táborníci probudili ve městě Ninive.

Celé dopoledne překonávali nesnadné úkoly a získávali hliněné destičky, které se následně staly součástí slavné Aššurbanipalovy knihovny. Odpoledne se ovšem objevil posel se strašlivou zprávou. Ke městu Ninive se blíží nájezdníci! Aby byli táborníci co nejsilnější a ubránili se, museli sjednotit své městské státy do dvojic podle náročných kritérií a zároveň se dozvědět co nejvíce o svých členech. Poté byli připraveni postavit se Babyloňanům a Médům.

Vedli s nimi nelítostný boj, chránili Ninivskou knihovnu s hliněnými destičkami. I přes těžký boj nakonec zvítězili nájezdníci, destiček se zmocnili a knihovna lehla popelem. Naštěstí se nájezdníci usídlili nedaleko, a tak se po setmění táborníci vydali na průzkum do jejich tábora, proplížili se kolem ostrahy a získali destičky s informacemi uchovanými pro další generace zpět!

Den pátý - čtvrtek 3. srpna

Táboroví Mezopotámci se dnes vydali na předlouhou pouť do dalekých krajin. Cílem cesty bylo pomoci Gilgamešovi s hledáním rostliny věčného života, která údajně dá člověku nesmrtelnost.

Navzdory malým útrapám v podobě občasného deště se podařilo dosáhnout konečné destinace - Bukovanského mlýna. Zde se poutníci seznámily s kořeny historie naší země a prošli se alejí posetou sochami českých panovníků. Důležitým zjištěním také bylo to, že běžný lidský život netrvá věčně a nesmrtelnosti lze dosáhnout pouze tím, co člověk během života vykoná a co po sobě zanechá.

Po návratu zpět do tábora proběhla tolik vytoužená deratizace a desinfekce ve sprchách, zasadili jsme si první mezopotámské výhonky řeřichy a začali se více modlit k bohům za lepší počasí (doufejme, že nás vyslyší...). Po slunce západu proběhlo další pokračování Gilgamešovy cesty formou stínového divadla, po kterém tábor ulehl ke spánku. Ten však netrval dlouho, jelikož během noci došlo k útoku nájezdníků. Ti byli krátce nato úspěšně zlikvidováni.

Den čtvrtý - středa 2. srpna

Po včerejším propršeném dni se k nám zase vrátilo sluníčko. S radostí děti vyběhly na rozcvičku, kde se dozvěděly znepokojivou zprávu. Těšili jsme se na karavanu, která nám měla přivést odměnu od Gilgameše, avšak byla přepadena neznámými lupiči a odměna byla ukradena.

Po krátkém odpoledním odpočinku následoval bojový výcvik, aby jsme byli schopní se postavit lupičům. Natrénovali jsme si. boj na blízko, výdrž dechu, přesnost hodu, nosokross, šlapací souboj a rychlé piškvorky. A po náročného tréninku jsme se vydali do sídla lupičů pro svou odměnu.

Lupiči náš příjezd již očekávali. Zkoušeli jsme se s nimi domluvit, ale bohužel loupežníci nechtěli vůbec vyjednávat. Proto jsme byli nuceni si naši odměnu vybojovat a přivést do tábora.

Večer už nás čekali jen příjemné povinnosti ve formě zpívání a užívání si teplé srpnové noci.

Den třetí - úterý 1. srpna

Ráno se tábor probudil do záplav. Táborníci si museli narychlo sbalit tři nejdůležitější věci a jít splnit úkol Gilagameše - tzn. víc se modlit k bohům a stavět zábrany proti záplavám.

Kvůli velké vodě neměli co jíst, takže si museli opatřit potraviny třeba i krádeží od jiných městských států. Někteří z bojovníků byli zajati a stali se otroky, protože obyvatelé jiných měst je pochytali.

Zvířata během povodně však také neměla co jíst, proto se stahovala k městům, zaútočila na ně a sežrala veškeré získané potraviny. Po odpoledním klidu si táborníci užili sérii her, kdy uplatňovali zejména svou fyzickou zdatnost.

Naopak večer prokázali zdatnost mentální u vědomostní hry, kde byla část nejlepších řádně odměněna v podobě výhod v dalším dni. Po setmění táborníci odhalili mezi sebou dvojité špiony, a tak se mohli uložit v klidu ke spánku.

Den druhý - pondělí 31. července

Na rozcvičce jsme se poklonili bohu slunce Šamašovi, a tak nám sluníčko krásně svítilo celý den. Po snídani (domácí rybičková pomazánka s pečivem a zeleninou) jsme vyluštili záhadnou tabulku s klínovým písmem stejnou metodou jako profesor Bedřich Hrozný rozluštil tabulky Chetitů.

Před obědem nás ještě čekaly dílničky - výuka klínového písma a tvoření z hlíny, vaření sumerské kaše, výroba kovových šperků, seznámení s historií Mezopotámie, zdobení oděvů a asyrský vojenský výcvik.

Po obědě (zeleninová polívčička, rajská omáčka s těstovinami a masové kuličky) jsme se předvedli v plné parádě svých kostýmů a začali budovat svá megaměsta. Celý rok jsme je v potu tváře stavěli, jsou plné tržišť, rezidencí, chrámů a zahrad i pevností podél hradeb.

Nakonec nás čekala velká výzva - sundat z nebes zikkurat - chrám pro každé město. Zvládli jsme to jen díky spojení sil nás všech. Buřtgulášek k večeři nás posílil. Večer jsme se sešli u ohně a zhlédli 1.část stínového divadla - Epos o Gilgamešovi

A po pohádce dobrou noc.

Den první - neděle 30. července

Mezopotámští bohové dnes osadníkům úrodného půlměsíce připravili první zkoušku v podobě dešťových lián, které na ně seslali už během osidlování a zakládání městských států. Noví osadníci se však s nepřízní osudu statečně poprali a úspěšně založili šest nezávislých městských států: Eridu, Nippur, Ur, Uruk, Lagaš a Kiš. Toto úsilí a vytrvalost večer bohové náležitě ocenili a během tajemného rituálu v Zahradě Bohů nově vzniklé městské státy posvětili a popřáli osadníkům sílu a zdar do nadcházejících dnů.

Mezopotámie 2023

Ahoj kamarádi,
prázdniny už pomalu klepou na dveře a s nimi i náš tábor na základně v Čeložnicích. V letošním roce vás zveme hluboko do historie, do období před šesti tisíci lety, na návštěvu míst, které se staly kolébkou civilizace – do starověké Mezopotámie. Mezopotámie je historická oblast rozkládající se v úrodném pásu mezi řekami Eufratem a Tigris na území dnešního Iráku, části Sýrie a Turecka. Tato oblast byla domovem mnoha starověkých kultur, místem vzniku propracovaného zemědělství, prvního písma, prvního zákoníku, prvních skutečných měst a nádherných staveb.

táborový team 2023


Informace o táboře

Termín: neděle až středa 30. července – 9. srpna 2023

Informační leták - pdf

O nás

Zapsaný spolek Archa – sdružení pro rekreaci a pobyt v přírodě, z.s. je dobrovolným sdružením zájemců zabývajících se náplní a využitím volného času dětí, mládeže i dospělých.

686 01 Uh. Hradiště,
Na Rybníku 969
IČ: 22738452,
č.ú.: 43-2526800247/0100 Komerční banka, a.s. Uherské Hradiště

+420 608 547 972

Sdružení Archa 2023

Zapsaný spolek Archa – sdružení pro rekreaci a pobyt v přírodě, z.s. je dobrovolným sdružením zájemců zabývajících se náplní a využitím volného času dětí, mládeže i dospělých.