Asterix a Obelix 2012

Zveme všechny kamarády na prázdninovou výpravu do staré Galie. Společně s největšími hrdiny těch časů – Asterixem a Obelixem – se vydáme za dobrodružstvím do doby kolem roku 50 před naším letopočtem.

 

 

 

LETNÍ DĚTSKÝ STANOVÝ TÁBOR PRO ROK 2012 v ČELOŽNICI:

Termín tábora: neděle 29.07. – středa 08.08. 2012
Fotogalerie: Fotogalerie
Propagační letáček: K přečtení zde
Detailní informace: Brožura pro táborníky a jejich rodiče

Galové byli příslušníci keltských kmenů obývajících Galii, území zhruba zahrnující dnešní Francii, Belgii, Švýcarsko a severní Itálii. Jsou spojeni s laténskou kulturou, jež dominovala západní a střední Evropě od 5. až do 1. století př. n. l. Na počátku 3. století př. n. l. podnikla část Galů invazi na Balkán a do Řecka. Poté se přeplavili do Anatolie, kde se usadili jako Galatové. V padesátých letech 1. století př. n. l. Galové podlehli Juliu Caesarovi, jemuž neúspěšně vzdorovali v galských válkách. Během následné římské nadvlády vznikla galorománská kultura.

V důsledku romanizace byla galština v průběhu dalších staletí nahrazena vulgární latinou, z níž se postupně vyvinula francouzština.

Asterix žije okolo roku 51 př. n. l. ve smyšlené vesničce v severozápad-ní Galii. Jeho nerozlučitelným přítelem je místní silák Obelix, který všechny převyšuje svou silou, kterou získal už jako malé dítě, když spadl do lektvaru se zázračným nápojem připraveným druidem Panoramixem. Tato vesnice je jediná, kterou si dosud nepodmanil Julius Caesar a jeho římské legie.

Obyvatelé vesnice získávají nadlidskou sílu pitím kouzelného lektvaru, který jim vaří druid Panoramix.

Většina příběhů se točí okolo toho, že Římané chtějí galskou vesničku dobýt, za kterýmž účelem se snaží Galy různými způsoby přechytračit. Takové pokusy obvykle zmaří Asterix a jeho přítel Obelix.

Zpravodajství z Galské vesnice – 1. den  

Nástup do modulu, který nás přepravil do času Keltů, proběhl přímo uprostřed pořádného slejváku. Ve starých časech nás ovšem přivítalo sluničko a domorodý Kelt ze sousední vesnice, který táborníkům svým pekelným povozem dopravil zavazadla přímo do našeho keltského oppida.

Po ubytování v chýších se členové expedice setkali s osmi druidy, kteří je po pečlivém zvážení rozdělili do keltských družin Medvědů, Vlků, Krkavců a Kanců.

Večer se novopečení Keltové prostřednictvím filmu seznámili s galskou mytologií. Po setmění se skupinky táborníků vydaly podle svítících kočičích očí (odrazek) ke svatyni, kde jim druid Panoramix dovolil napít se kouzelného lektvaru, který nám dodá dostatelk síly potřebné ke zvládnutí dvanácti obtížných úkolů v příštích dnech našeho pobytu v Galii.

Zpravodajství z Galské vesnice – 2. den  

Ráno odpočaté obyvatele naší vesnice probudilo hřejivé sluníčko. Po snídani si všichni uklidili své chýše a pustili se do keltských dílen – jeden kmen se učil psát keltským písmem zvaným ogham, druhý si vytvářel keltská trička, třetí se naučil ovládnout tradiční hru Kubb a poslední se věnoval osvojování bojových umění.

Dopoledne proběhlo ve znamení nácviku dovedností potřebných pro život v keltské vesnici.  Táborníci se opravdu dobře bavili a vy si je můžete prohlédnout na fotografiích.

Odpoledne obyvatelé galské vesnice úspěšně splnili první dva z celkem dvanácti úkolů, které jsou pro ně připraveny. Obstáli v zápasu s Cylindricem a prokázali náležitý galský apetit při soutěžení v pojídání stravy proti kuchaři obrovských Titánů. Za odměnu jim náčelník dne Obelix Rumix Janix Kozakix věnoval čtyři báječné dorty s oblíbenou delikatesou – kozími bulvami.

Táborák, písničky při kytaře, karetní hry i sportování – tak strávili táborníci večer v našem oppidu. Závěrem dne se ještě vydali do okolních temných lesů za tajemnými druidy.

Místní ranhojič sděluje, že všichni účastníci expedice jsou zdraví a v dobré náladě.

Zpravodajství z Galské vesnice – 3. den

Po mírné rozcvičce a dobré snídani, proběhly tradiční keltské dílny a po svačině jsme vyrazili na do hustých lesů na lov medvědů. Lov byl napínavý a obtížný, ale také se spoustou legrace, občas jsme medvědy ulovili my, občas oni nás. Nicméně se povedlo a všichni jsme náročný lov ve zdraví zvládli.

Odpoledne bylo věnováno vojenství. Nikoliv keltskému. Na návštěvu za námi přijel profesionální voják, který se účastní vojenských misí. Povyprávěl nám své zážitky, promítl fotografie, ukázal zbraně a rozdal spoustu drobností. Později odpoledne jsme si vyzkoušeli hod oštěpy a splnili další dva úkoly pro účastníky expedice. Na fotografiích si můžete prohlédnout, jak se to táborníkům podařilo.

U večerního táboráku sehráli staří Keltové mladým Keltům divadelní hříčku z galské mytologie v odlehčené verzi, která se setkala s velkým úspěchem obecenstva.

A co se týká bodování stanů, objasňujeme, že vzorně uklizený stan je ohodnocen sluníčkem, pak následují 4, 3, 2 a 1 bod, stan děsivě neuklizený obdrží čuníka.

Zpravodajství z Galské vesnice – 4. den

Ráno si táborníci nabalili batůžky a vypravili se na dvojdenní výpravu do spřátelené galské vesnice na Modré. Cestovali jsme všemi možnými dopravními prostředky včetně chůze. Po cestě jsme se osvěžili vodními hrátkami na stroměstském koupališti.

Ve čtyři hodiny odpoledne jsme dorazili do archeoskanzenu. Ochotný pan průvodce nás provedl všemi stavbami vesničky a povyprávěl nám o životě našich předků v galských dobách. Po vybalení zavazadel následovala hra v areálu skanzenu. Táborníci v malých skupinkách plnili u jednotlivých domečků nejrůznější úkoly, které jim zadávali šílení římští úředníci představovaní vedoucími a instruktory. Úkoly museli táborníci splnit, aby rozluštili staré poselství.

Po večeři jsme si připravili táborák a vydali se na večerní procházku okolím skanzenu, která nás přivedla do kamenného kostelíku nad vesnicí. Zde nás přijal moudrý druid. Přivítal nás a naše přátelství stvrdil prastarým keltským obřadem anam chará.

Večerní táborák v malebném prostředí skanzenu a písničky při kytaře doprovodily táborníky do spacáků. Někteří usínali v hlavní síni velmožského paláce, jiní pod oblohou plnou hvězd, všichni unavení, ale plní zážitků.

Zpravodajství z Galské vesnice – 5. den 

Ráno nás probudilo kokrhání kohoutů a horké sluníčko rychle vyhnalo děti ze spacáků. Po snídani jsme sbalili saky paky, opustili spřátelenou vesnici na Modré a vydali se na cestu do našeho oppida v Čeložnici.

V horkém dni bylo potřeba se osvěžit, a tak jsme kolem poledne dorazili na oblíbené koupaliště v Kyjově. Sluníčko, voda a hry byly hlavním bodem dnešního odpoledního programu.

Večer nás čeká posezení u táboráku a dnes brzy zalezeme do spacáků dospat únavu z dvoudenní výpravy.

Zpravodajství z Galské vesnice – 6. den

Budíček byl dnes až o půl deváté. Odpočatí táborníci si pochutnali na slaďoučkém kakau a dopoledne se vypravili na nedaleké hřiště, kde se uskutečnil turnaj v keltském rugby.

Odpoledne táborníci hledali horského kmeta. Museli vystoupat na obtížně dostupný nejvyšší vrchol a získat hádanky, které bylo třeba do večera rozluštit. Nebyl to jednoduchý úkol, ale nakonec se jej podařilo zvládnout.

Po vynikající večeři – galských koláčích – obyvatelé naší vesnice odehráli další kolo deskové hry Kouzelný lektvar. Za tmy se vrátili do lesa za horským kmetem se správným řešením jeho hádanek, a tak splnili dnešní úkol pro účastníky expedice.

Zpravodajství z Galské vesnice – 7. den

V noci napadli naši vesnici nepřátelské kmeny s cílem ukrást keltskou vlajku. Noční hlídka táborníků byla ostražitá. Nepřátelům se sice podařilo vlajku stáhnout ze stožáru dolů a utéct s ní za hradby vesnice, avšak byli chyceni, uvrženi do vězení a vlajka jim byla zabavena. Náročná noční akce prokázala připravenost, odvahu a bojeschopnost našich táborníků …

Po náležitě dlouhém nočním odpočinku jsme se dopoledne věnovali keltským dílnám. Malá skupina vybraných Galů před polednem reprezentovala obyvatele čeložnického oppida na svatebním obřadu bývalé členky táborového týmu, který se konal na nedalekém zámku.

Odpolední program začal nácvikem střelby a pokračoval bojem proti nepřátelským Římanům. Jen díky pečlivému nácviku v ovládání paintballových zbraní slavili nakonec táborníci úspěch.

Zpravodajství z Galské vesnice – 8. den

Ráno byly na programu další keltské dílny. Táborníkům se velmi líbila dílna, ve které vyráběli šperky z měděných drátků. Prstýnky, náušnice a přívěšky jsou velmi zdařilé a prohlédnout si je můžete ve fotogalerii.

Před obědem se táborníci vydali do lesa, aby si zahráli hru, při které vysvobodili zakleté keltské obyvatele.

Nedělní oběd byl přijat s nadšením. Za kuřecí řízečky s novými bramborami a zeleninovým salátem a dvojaberevný táborový pudink se šlehačkou a s ovocem si paní kuchařky zasluhují velkou pochvalu.

Odpoledne se táborníci pustili do plnění desátého ze dvanácti úkolů pro účastníky expedice – přejít po neviditelném laně nad propastí. Připraveno bylo mnoho lanových překážek, které po celé odpoledne s chutí zdolávali. Sjeli lanovou dráhu, prolezli s co nejmenším počtem doteků pavoučí síť utvořenou z lan, poslepu zdolali cestu vytýčenou lanem mezi stromy a přeručkovali volně natažené lano. Obyvatelům naší galské vesnice zdolávání lanových překážek přímo nadchlo.

Večer se táborníci s vervou vrhli do keltských tanců a posléze je potěšilo promítnutí filmu Asterix a Mise Kleopatra.

Vzkaz keltského ranhojiče: všichni jsou zdraví, v pohodě a posílají vám hodně pozdravů.

Zpravodajství z Galské vesnice – 9. den

Všichni se probudili s dobrou náladou do krásného letního dne. Po snídani se táborníci pustili do výroby keltských šperků z měděných drátků a kůží a vypravili se na lov kanců, kteří jsou oblíbenou pochoutkou Galů. Lov byl úspěšný, a tak nám paní kuchařky na oběd připravili opékanou kančí kýtu na přírodní způsob. Mňam!

Odpoledne táborníci museli sestavit zprávu, která jim pomohla splnit předposlední úkol pro účastníky expedice – projít doupětem příšery.

V podvečer se obyvatelé naší keltské vesnice vydali na cestu do doupěte příšery. Prvnímu kmenu se podařilo doupětem projít, ostatní kmeny však od cesty odradila přicházející bouřka. Všichni se v pořádku vrátlili do naší vesnice a v příjemně vlahém večeru se uložili ke spánku.

Zpravodajství z Galské vesnice – 10. den

Ráno jsme dokončili keltské dílny – vyrobili jsme poslední šperky a naterénovali střelbu na kance. Během dopoledne proběhl tradiční keltský vodní štafetový rituál.

Odpoledne začalo bojem proti římské kohortě reprezentované skupinou táborových vedoucích. Boj byl dlouho vyrovnaný, nakonec však byli Keltové poraženi. Nestihli totiž před bitvou vypít příděl kouzelného lektvaru, který jim dodává sílu.

Pak se jednotlivé kmeny rozešly po okolních lesích pro ingredience potřebné pro přípravu lektvaru. Po jejich získání společně s druidem Panoramixem lektvar připravili, jeho vypitím získali sílu a vydali se dobýt Řím a porazili své dlouholeté nepřátele. Bitva puckami byla urputná a dlouhá, ale Keltové jasně zvítězili. Tak splnili poslední dvanáctý úkol pro účastníky expedice – zvítězili v zápasu v římské gladiátorské aréně.

Večer jsme zapálili slavnostní oheň a opekli pravé kančí kýty. Masíčko bylo vynikající a všem chutnalo. Zpívání u kytary, houslí a flétny u táboráku bylo posledním bodem dnešního programu.

Zpravodajství z Galské vesnice – 11. den 

Po probuzení se obyvatelé čtyř kmenů čeložnického oppida – Kanců, Medvědů, Vlků a Krkavců – pustili do balení a přípravy na návrat do civilizace. Kančí guláš, závěrečný nástup, stažení táborové vlajky a cesta domů. Tak uplynul poslední táborový den …

Těšíme se na viděnou na potáborovém setkání v září a třeba také o příštích prázdninách na další táborové expedici …

Fotogalerie z potáborového setkání

Gallery not found.

Komentáře nejsou povoleny.