Báječná antika 2016

LETNÍ DĚTSKÝ STANOVÝ TÁBOR PRO ROK 2016 v ČELOŽNICI:

Termín tábora: neděle 31.07. – středa 10.08. 2016
Fotogalerie: Fotogalerie
Propagační letáček: K přečtení zde
Detailní informace: Brožura pro táborníky a jejich rodiče


Zpravodajství z antiky – 1. den
Cesta do Čeložnice proběhla bez problémů. Bohové nad námi drželi ochranou ruku a déšť se spustil až poté, co děti prošly cestou do minulosti a navštívily legendární věštírnu v Delfách, kde jim Pýthie vyvěštily příslušnost v oddílech a přivítaly je v antice.

Po seznámení v oddílech se děti dozvěděly podrobnosti o životě ve starověkém Řecku a bohové Zeus, Poseidón a Dionýsos uzavřeli všechny negativní vlastnosti do Pandořiny skříňky. Kéž zůstane po dobu tábora uzavřená.

Zpravodajství z antiky – 2. den
Pobyt dětí v antickém Řecku začal výukou abecedy a číslovek.

Vidina účasti na olympijských hrách vybičovala jednotlivé oddíly k nádhernému ztvárnění scény „Oběť bohů“, kterou bohové přijali a svolili k zahájení olympijských her, které proběhly na fotbalovém hřišti v Čeložnici.

Výkony jak jednotlivců, tak družstev, byly nadstandardní. I díky tomu se bohové rozhodli vyzvat k vzájemnému zápolení zástupce dětí, kteří byli zvoleni samotnými dětmi formou ostrakizace (střepinová volba).K všeobecnému překvapení … bohové těsně prohráli! Euforii dětí z vítězství nad bohy zkalilo vyposlechnutí rozhovoru boha Dia, který bral vítězství dětí jako pohanu a za projevenou neúctu plánuje pomstu.

Chce změnit důležité okamžiky antických dějin tak, aby se historie ubírala jiným směrem a děti se nemohly vrátit do takové současnosti, jakou opustili. Jedinou nadějí na záchranu je to, že děti zajistí, aby antická historie zůstala taková, jakou ji známe.

Zpravodajství z antiky – 3. den
Ráno jsme se probudili ve Spartě. Udatní spartští bojovníci již od brzkých ranních hodin okusili na vlastní kůži tvrdou výchovu ve formě čistoty, poslušnosti, loajálnosti a udatnosti. Své znalosti a dovednosti následně rozšířili v dopoledních antických odborkách, kdy se naučili stavit akvadukt, skládat mozaiky, tvořit Caesarovu šifru, střílet z prakostřílů a péct římský chléb. Poté táborníci vyhledali v nehostinném horském prostředí věštce – orákule, s jejichž pomocí získali dostatek informací k tomu, aby se dozvěděli o blížícím se perském nebezpečí.

V rámci přípravy na bitvu museli všichni absolvovat náročný fyzický trénink ve formě marathónského běhu. Přes veškeré útrapy a překážky válečníci zdárně stanuli tváří v tvář nepříteli – perskému vůdci Xerxésovi a jeho děsivě velké armádě. Ze svých řad Řekové zvolili několik nejudatnějších vojáků, kteří udatně čelili v Thermopylském průsmyku náporu nepřítele. Přesila byla však tak značná, že Sparťané i se svým vůdcem Leonidem hrdinně padli.

I přes porážku si obyvatelé Čeložnicepolis nenechali nic líbit a ve večerním přepadu perského ležení zničili většinu zásob nepřítele, čímž zasadili významnou ránu a velkou měrou tak přispěli i k zachování historické přesnosti.

Zpravodajství z antiky – 4. den
Ráno řecké družiny navštívili šest největších mudrců starověkého Řecka – Archiméda v Syrakusách, Hippokrata na Kosu, Pythagora v Samu, Thaleta v Milétu, Heróna v Alexandrii a Sokrata v Athenách. Každý z nich jim předal část svého umu – děti postavili válečné lodě o vysoké tonáži, sestavili sluneční hodiny, naučili se léčit, vyzkoušeli tryskový pohon a u Sokrata trénovali paměť.

Děti jako trójské oddíly unesly ze Sparty nejen Helenu, ale také zlatý spartský poklad.
Po svačině proběhlo devět let Trójské války. Děti – teď už opět jako řecké oddíly, sbíraly hrdiny pro závěrečnou bitvu. Ale Trója byla nedobytná, musela se použít lest. V podvečer si děti vyrobily trójské koně, které nesli jednoho bojovníka či bojovnici z oddílu. Kvalitu díla posuzovala náročná porota a byla nadšená!

V noci se pak řecké oddíly shromáždily kolem Tróje, počkaly na světelný signál a vtrhly do města, jehož zlatý poklad si pak odnesly. Na zpáteční cestě se v rokli setkali s Odysseem, který se chystal domů. A pak už do spacáků a pořádně se vyspat. Zítra vyplouváme na dlouhou cestu na Ithaku! Dobrou noc.

Odysseova cesta – 5. den
Když se blížilo desáté výročí pádu Tróje, byli už všichni Achájové, kteří vyvázli z války, dávno ve své vlasti. Jen jeden z nich se ještě nevracel a ani nepřišla zpráva, že by zahynul. Byl to ithacký král Odysseus. Po porážce Tróje vyplul i se svými druhy, ale protože si znepřátelil boha Poseidona, byla jeho cesta spletitá a plná nebezpečenství …

Podařilo se nám získat díly mapy Odysseovy cesty a složili ji v jeden celek. Díky tomu jsme mohli postupovat v jeho stopách. Proklouzli jsme nebezpečným územím, kde řádí nestvůra Skylla, polyká a drtí lodě Charybda.

Z ostrova kyklopů jsme unikli jen těsně a lstí. Obra Polyméfa nebylo potřeba opakovaně oslepovat, neboť jeho pochroumané oko se ještě zcela nezotavilo. Z jeho jeskyně (skalní útvar Kalíšek) jsme unikli přivázáni pod břichy silných beranů tam, kde obr dobytek neohmatával.

Na ostrově Koryčany jsme ochladili rozpálená těla v ledových koupalištních pramenech.

Na radu kouzelnice Kirké jsme důkladně prozkoumali Hádovu řísi (obec Střílky), sestoupili do podsvětí a setkali se zde s duchem slavného thébského věštce Teiresia. Duše Teiresiova nám předpověděla, že se na Ithaku vrátíme i proti vůli boha Poseidóna, budeme však muset překonat ještě mnoho překážek.

S vědomím dobré věštby a teplou bezmračnou nocí se nám dobře uléhalo pod olivovníky.

Odysseova cesta – 6. den
Včerejší putování o délce 22 námořních kilometrů a neustálá nebezpečenství nás sice zmohla, ale brzy s ranním rozbřeskem jsme opět vyrazili na dalekou cestu. I tentokrát se nám podařilo vyhnout se smrtelně nebezpečné Skylle a místo setkání s nymfou Kalypsó se několik z nás vyfotilo s Bolkem Polívkou.

Při opětovné návštěvě centrální části ostrova Koryčany a místních tržišť, nám bylo umožněno utrácet z pokladů získaných z trojského zlatého pokladu.

Hodinu po šťastném návratu na Ithaku rozpoutal Poseidon déšť, rozloben tím, že jsme mu zcela suší proklouzli mezi blánami jeho trojzubce.

Během putování a při plnění rozmanitých úkolů se podařilo odysseově oddílům získat následující počty kruhů života: Epsilon 10 kruhů / Omikron 12 kruhů / Lambda 14 kruhů / Ióta 12 kruhů / Kappa 9 kruhů, které tak mohou nyní čestně nosit na svých korouhvích.

Zpravodajství z antiky – 7. den
V sobotu se náš tábor probudil v Kartágu, které nad ránem přepadli Římané, jež ukradli veškeré naše bohatství.
Zpět jsme jej získali směnou za naše drachmy. Následně byl Kartagincům představen Hannibal Barkas, slavný vojevůdce a stratég. Následně i každý oddíl měl svého Hannibala, který vedl své vojsko se slony náročnou cestou přes hory k Římu.

Po obědě přišli táborníci do Říma, kde získali své římské jméno.
Asi polovina tábora se zúčastnila bojů s římskými paintball zbraněmi a zbytek táborníků si pro tyto připravil divadelní představení na téma Staré řecké báje a pověsti.

Po večeři jsme se setkali s velkým Hannibalem, který si od nás převzal připravené
strategie. Večer ale bohužel Kartaginci podlehli lsti Římanů a slavné město Kartágo padlo.

Zpravodajství z antiky – 8. den
Děti se dnes probudily do krásného slunečného rána s okovy na rukou a nohou. Po prohranné noční bitvě se z nich stali otroci. Přestože byla vlajka zbytkem tábora získána zpět, z většiny dětí se stali nevolníci, jejichž životy jsou nyní v cizích rukou.
Dopoledne si je jejich noví majitelé odvedli na trh s odtroky, kde se čirou náhodou
pohybovali majitelé gladiátorských škol – Lanisti. Naštěstí byly všechny děti úspěšně
prodány a dostalo se jim obrovské cti – možnosti stát se gladiátorem.

Po rychlovýcviku a nabytí základních znalostí o gladiátorech přišla na řadu zkouška
spolupráce a paměti. Odpoledne bylo završeno gladiátorskými bitvami ve velké aréně na počest římského vojevůdce Marca Crassa. Program her probíhal pod vedením moderátora Výmluva Maxima až do doby, kdy sponsor her Crassus začal být znechucen průběhem her a odsoudil na smrt většinu gladiátorů, navzdory publiku. Obecenstvo to nakonec nevydrželo a po neuposlechnutí rozkazu, kdy gladiátor Spartacus odmítl zabít poraženého soupeře, se vrhlo na pořadatele her Crassa i jeho rodinu.Crassovi se sice podařilo uprchnout, ale Spartacus tímto povstáním spustil vlnu nevole mezi otroky, kteří se začali proti svým pánům bouřit.

V závěrečné bitvě, kde se střetly armády Marca Crassa a Spartaka se podařilo Římanům Spartaka lstí zajmout a zbytek jeho armády se vzdal.

Povstání tak bylo potlačeno a se zajatci naloženo podle římského práva. Pro výstrahu bylo pár vzbouřenců zbičováno,mučeno a poté ukřižováno. Zbytek se nakonec podrobil Crassovi a svrdil svým podpisem přísahou věrnosti Římu.

Zpravodajství z antiky – 9. den
Ráno za svítání se armáda Římanů dozvěděla od Julia Caesara tragickou zprávu o únosu jeho milované Kleopatry darebnými piráty. Požadavek na výkupné činil 50 talentů, ale sehnat toto množství nebylo nic jednoduchého. Po návštěvě římských provincií se statečná armáda vydala na dlouhou cestu, po které potkávala bohy, kteří je vyzývali na nebezpečné souboje. To se neobešlo beze ztrát, ale i přesto získali potřebné množství výkupného, které předali pirátům výměnou za Kleopatru.

Po její záchraně došlo i na následnou pomstu pirátům, kteří byli drtivě poraženi. Caesar společně s Kleopatrou na počest armádě jako vděčné poděkování uspořádali velkolepou oslavu, která hýřila hudbou, vínem a slavnostními pokrmy. Bujará nálada přetrvávala až do pozdních večerních hodin.

Zpravodajství z antiky – 10. den
Sotva se ráno objevil Helios na obloze, tak měly děti příležitost přihlížet shromáždění bohů v posvátném háji bohyně Artemis. Rozezlený Zeus, kterému se nezdařil plán s pozměněním antických dějin, přinutil Pandoru, aby otevřela její skříňku a vypustila na svět útrapy, strasti, nemoci, živelné pohromy a veškeré negativní morální vlastnosti. Naštěstí Athéna, bohyně moudrosti, poradila dětem, ke komu si mohou zajít pro radu.

To vyústilo v návštěvu antických filosofů Sokrata a Platóna, kteří nasměrovali děti do Údolí stínů, kde získávali od duchů podsvětí všechny „špatnosti“, které Zeus vypustil z Pandořiny skříňky. V souboji s duchy byly děti úspěšné a se soumrakem se vydaly na Olymp, kde chtěly požádat, aby se vše špatné mohlo vrátit zpět do Pandořiny skříňky. Došlo k usmíření s bohy, nicméně to, co bylo jednou z Pandořiny skříňky vypuštěno, již nelze uzavřít zpět. Zeus vysvětlil dětem, že v běžném životě se budou s nepříjemnými záležitostmi potýkat a že by bylo dobré, kdyby si ve svém srdci a ve své mysli sami vytvořili vlastní Pandořinu skříňku, ve které udrží špatné morální vlastnosti pod kontrolou a přiblíží se tak antickým ideálům, které stály u zrodu evropské civilizace.

„Kdyby všechna naše neštěstí byla snesena na jednu společnou hromadu, odkud by si každý musel vzít stejný díl, většina lidí by byla spokojena, kdyby si mohla odnést ta svoje vlastní.“ Sokratés

Zpravodajství z antiky – 11. den
Naše expedice se probudila do deštivého rána zpět v roce 2016. I přes nepřízeň počasí se nám všem podařilo úspěšně vyrazit domů.

Srdečně všechny zveme na potáborové setkání, kde na vás bude čekat projekce videa a vaše objednaná DVDčka.

Rodičům děkujeme za hezká slova a pozitivní hodnocení práce celého táborového týmu. Velmi si toho vážíme.

velení tábora

Komentáře nejsou povoleny.