Alchymisté a mágové na dvoře císaře Rudolfa II. 2018

LETNÍ DĚTSKÝ STANOVÝ TÁBOR PRO ROK 2018 v ČELOŽNICI:

Termín tábora: neděle 29.07. – středa 08.08. 2018
Fotogalerie: Fotogalerie
Propagační letáček: K přečtení zde
Detailní informace: Brožura pro táborníky a jejich rodiče
Táborový zpěvník: ZpěvníkZpravodajství z císařského dvora – 1. den
Po příjezdu dětí do tábora se náš tábor začal pomalu, ale jistě ponořovat do renesančního stylu.
První vybalení věcí v osobních komnatách se nesetkalo s problémy. Děti hned mohly hrát první a důležitou hru, ve které se dozvěděly, do jakých cechů vlastně patří. Následoval přesun do Rudolfinské doby. K tomu nám pomohli ti nejlepší vědci planety pomocí svých objevů. Přesun se zdařil a táborníci se ocitli rovnou na volbě nového císaře. Rovnou se zapojili a s jejich pomocí se podařilo zvolit Rudolfa II. (krátce RII) římským císařem, čímž byl RII velmi potěšen a přislíbil jim za odměnu místo ve své laboratoři a dobrou peněžitou odměnu.
Den byl zakončen slibem táborníků, že budou věrní Rudolfovi a budou vykonávat svoji službu naplno a svědomitě.

Zpravodajství z císařského dvora – 2. den
Dopoledne začala výuka alchymistických cechů. Písaři se naučili správně seříznout brk a vytvořit pečeť. Šperkařská dílna vyráběla nádherné amulety štěstí. Pekaři upekli dnes rohlíčky obzvláště vypečené. Alchymisté vyráběli prskavky, dábělský oheň. Apatykáři měli voňavé bylinky a připravili z nich lektvary.
Před obědem proběhla v lese klasická hra „lišák“ na téma Rudolf II a jeho doba. Za prokázané znalosti získaly děti pozvánku na Císařský ples.
Po obědě se vypravili do Staré čtvrti mezi alchymisty, aby našli informace o šému, pomocí kterého lze oživit Golema. Nasbírali vzácné alchymistické přísady, ale museli dávat pozor na bandity. Těm se nakonec vyhnuli. Pak potkali starého židovského mudrce, který jim výměnou za vzácné přísady dal indicie k nalezení šému. Šém byl uložen půdě Staronové židovské synagogy.
Večer za příjemného chládku se konal velkolepý Císařský ples s bohatou hostinou, kde každý cech předvedl svůj tanec a alchymisté své pokusy. Císař pak dostal šém a byl nadšen. Ale šém nejde otevřít, je chráněn číselným kódem. A ten budeme muset odhalit zítra. Ples končil za svitu hvězd.

Zpravodajství z císařského dvora – 3. den
Ač Rudolf II. netrpělivě očekává, že tovaryši alchymistických nauk napřou své síly směrem k rozkódování nalezeného Golemova šému, tak veškeré tovaryšstvo opustilo císařský dvůr a dalo přednost krátkému výletu zakončenému pobytem na koupalištích v Kyjově a Bohuslavicích. Po návratu v podvečer zázračně rychle načerpali síly a byli svědky skvělého magického pokusu, při kterém byla uvolněna energie ve výši několika desítek TNT (Hirošima hadr). Následně se setkali s císařským orákulem – Sirael, a poté s dvorním archivářem, který dokázal navnadit děti na noční hru, při které pod ochranným světlem svíčky luštily pentagramovou hádanku, jejímž výsledkem bylo získání pětimístného kódu k šému, z něhož se vyklubal USB disk, kompatibilní s dnešními technologiemi. Doposud vše OK, R2 je nadšený! Nicméně po vložení šému do NTB nastává FATAL ERROR kvůli nízkému napětí vnitřních obvodech šému (R2 už není nadšený) a v následujících dnech musí děti vyřešit, jak dobít energii šému natolik, aby se dostaly k obsahu disku a pokročily ve výzkumech vedoucí k oživení Golema…

Zpravodajství z císařského dvora – 4. den
Ráno vyhlásil R2 svůj první úkol pro tovaryše alchymistických nauk. Mají namíchat směs, kterou by se daly vytvořit velké bubliny. Děti se vydaly do města mezi řemeslníky a nakupovaly, co bylo třeba. Ceny byly vysoké, musely si najít práci a získat další tolary. Dnešní směnný kurz byl 1 zlaťák za 10 stříbrňáků. Čile se obchodovalo a smlouvalo s bednářem, pekařkou či lazebníkem. Tvrdé vyjednávání bylo u apatykáře, který požadoval hodně zlaťáků na recept na bubliny. Pracovalo se u kováře s podkovami, zatloukali se hřebíky u tesaře, kameníci stavěli hrady, chytaly se ryby pro starou rybářku. Soukeník platil za pomoc při hašení svého domu. To vše přineslo výsledek – máme vše potřebné a směs je hotová.
Odpoledne jsme nádherné bubliny předvedli císaři, ten byl nadšen a nevadil ani krátký deštík v průběhu bublinkových šou.
Do večeře jsme ještě stihli zachránit mistra Johna Dee ze spárů loupežníků, dobýt pět hradů a získat v nich ukryté listiny. Tyto listiny byly psány šifrou, kterou jsme vyluštili. A také jsou označeny symbolem Slunce. Byl to hledaný návod na zdroj magické energie. Zítra musíme získat vše potřebné pro sestavení zdroje.

Zpravodajství z císařského dvora – 5. den
Za rozbřesku dnešního dne, pověřil císař Rudolf II. alchymistické cechy pod vedením Johna Dee, aby se vydaly na pouť na daleký západ do Británie. Jejich hlavním cílem bylo pátrání po předmětech umožňujících doplnit energii šému, tedy dílech potřebných k sestavení zdroje magické energie.
Plán trasy:
Čeložnice – Bohuslavice u Kyjova – Vracov – Milotice

John Dee, kartograf, chemik, alchymista a cestoval byl ve své době jedním z nejvýznamnějších učenců. Jako osobní rádce a tajný agent anglické královny Alžběty I. měl její plnou důvěru.
Díky tomu se podařilo v nočních hodinách proniknout všem alchymistickým cechům do zámecké zahrady v Miloticích a uskutečnit zde rozsáhlá pátrání po exotickém citrusovém ovoci a podivných nevzhledných hlízách z cizího světa.
Však orientace ve spletitém a rozsáhlém labyrintu zahrady, vyžadovala nejprve pečlivý průzkum cest a reálií v ní ukrytých. S pomocí tajné mapy a alchymistických symbolů se podařilo vypočíst hodnotu Monas Hieroglyphica, symbolu, který byla klíčem ke vstupu do tajných částí zahrady.
Zde se nám úspěšně podařilo vypátrat a utrhnout plody exotického ovoce a ve sklepení pak najít i potřebné hlízy. Cíl naší cesty byl naplněn.

Zpravodajství z císařského dvora – 6. den
Dnes ráno se mladí alchymisté za doprovodu R2 vydali na letohrádek královny Alžběty v Miloticích, kde byla v rámci audience u královny uspořádána prohlídka zámeckých komnat. Po dopoledním čajovém dýchánku následoval přesun s pomocí motorového kočího (autobus) do kyjovských lázní. Vodní osvěžení v parném letním dni přišlo vhod a celá družina posléze pokračovala ve svém návratu zpět do svých alchymistických dílen v Čeložnicích, což nakonec navzdory vysokým teplotám zvládla. Večer proběhl pokus o sestavení zdroje magické energie pro šém. To se nakonec podařilo a získali jsme instrukce pro další putování v nadcházejících dnech (sběr DNA Rabiho Löwa).

Zpravodajství z císařského dvora – 7. den
Ráno zjistil náš tábor, že Prahu zasáhla morová epidemie a několik mrtvých obyvatel bylo vyneseno ze svých příbytků a poprášeno vápnem. Dopoledne nás navštívili pouze 2 mušketýři, ale vydali za víc než 3, mnozí z našich z našich táborníků si vyzkoušeli střelbu z jejich zbraní. Po obědě jsme se seznámili s Giuseppem Arcimboldem a pomohli mu sestavit jeho obrazy. Poté se věnovali astronomii při tvoření souhvězdí. To nejpodstatnější z celého dne však bylo vymýcení moru pomocí postavení morového sloupu. Na závěr táborníci získali za své zásluhy část DNA Rabiho Löwa.

Zpravodajství z císařského dvora – 8. den
Táborníci se probudili do sluncem zalitého dne. A ihned po odborných dílnách se vydali směr Praha i s cennostmi pro R2. Cesta však nebyla snadná. Po cestě na ně číhali bandité a jiné nástrahy. Po příjezdu na císařský dvůr se naše družina zúčastnila rytířských klání, doprovázených možností vydělat si značný obnos sázením.
Po svačině se vydali na místní tržiště, kde nechyběly hazardní hry, zloději a lynčování lapků. Po večeři pod širým nebem byli tovaryši svědky popravy zrádného kriminálníka, po které následovala první pitva v Českých zemích, provedená samotným Janem Jeseniem. Ke konci dne se jim podařilo vydražit v aukci další část DNA rabiho Löwa a jiné předměty a služby.

Zpravodajství z císařského dvora – 9. den
Tycho de Brahe se dozvěděl o naší snaze oživit rabiho Löwa pomocí DNA. Svůj relikviář s potřebnými ostatky nám nabídl za pomoc při zmapování hvězdné oblohy. Po naší úspěšné hvězdářské práci a následném získání relikviáře jsme z lebky extrahovali poslední potřebný kus DNA. Za jasné noční oblohy jsme doputovali až na židovský hřbitov, kde jsme pomocí složitých zaříkávání a magie oživili rabiho Löwa, který nám velmi ochotně poskytl svůj jedinečný návod na výrobu Golema. Dnešní den a především noc byla pro naše cechy velmi úspěšná.

Zpravodajství z císařského dvora – 10. den
Poslední programový den… Postrach vedoucích… Den, kdy se celoroční práce může obrátit vniveč…
Tak to se nestalo! Byl to den nabitý očekáváním už od rána, kdy si každý cech vytvořil svého minigolema a následně se statečně bránil útokům Rudolfova zákeřného bratra Matyáše, který i přes urputnou obranu císařských mušketýrů uštědřil Rudolfovi porážku a zničil všechny pečlivě opečovávané byliny pro elixír mládí… Rudolf nám tedy neomládl. Bohužel. 😉
Nicméně pomsta chutná nejlépe za studena a tak jsme nabrali síly a poté vtrhnuli do Uher, kde jsme v lítém boji dobili Matyášův hrad, kde jsme získali poslední informaci k tomu, jak oživit Golema. No a poté, co jsme smyli krev a prach z bojiště, tak pro nás Rudolfovi nejlepší mágové a alchymisté připravili velkolepé představení plné pokusů a završené oživením Golema, který promluvil k dětem. To vše bylo několikrát přerušeno potleskem přihlížejících dětí, což bylo nejcennějším ohodnocením úsilí všech vedoucích. Letos byly děti skvělé a Rudolf II. se s nimi při závěrečném projevu jen velmi nerad loučil, když je propouštěl ze svých služeb.
A následně už propukla uvolněná zábava, kdy se nejprve promítaly ty nejlepší filmové díla z loňského tábora s tématikou „Hollywood“ a následně se u ohně přezpíval téměř celý zpěvníček s několika hymnami z uplynulých let.
Rudolf II. se loučí, ale je mu líto, že i tento tábor má svůj nevyhnutelný konec…

Komentáře nejsou povoleny.