Liga obyčejných výjimečných 2019

Liga obyčejných výjimečných – zkráceně LOV – je tajný spolek snažící se zabránit všem katastrofám, které by mohly postihnout obyvatele naší planety. Ke splnění svých cílů Liga disponuje obrovskými možnostmi, množstvím tajných informací, nejnovějšími vymoženostmi techniky a neomezenými zdroji financí.

Jediné, co Liga postrádá, jsou schopní, stateční a spolehliví agenti a agentky, kteří se nebojí záchranných misí zúčastňovat …

Termín tábora:neděle 28.07. – středa 07.08. 2019
Fotogalerie:Fotogalerie
Propagační letáček:K přečtení zde
Detailní informace:Brožura pro táborníky a jejich rodiče
Táborový zpěvník:Zpěvník

Stáli při nás všichni svatí… NEPRŠELO! 😉
Nábor do agentury L.O.V. proběhl úspěšně. Při příchodu do tábora prošly děti vstupní prohlídkou a následně absolvovaly táborový kemp, který obsahoval mnoho aktivit, které prověřily schopnosti nastávajících agentů. Děti si prošly mimo jiné bezpečnostní prověrkou na detektoru lži (to byste nevěřili, co na sebe prozradily!), ohodnotili jsme jejich psychickou i fyzickou odolnost, motoriku, paměť a další vlastnosti, které by měl správný člen zásahové jednotky mít.
Přijetí do agentury bylo završeno noční stezkou, během které absolventi náborového kurzu obdrželi legitimace s označením příslušnosti k zásahovým jednotkám Neon, Argon, Krypton, Xenon a Radon.
K našemu překvapení děti prokázaly vzornou morálku a během 30 min po noční hře byly všechny v limbu. 😉

Probuzení v Údolí smrti bylo nesmírně suché, horké a psychicky náročné, proto jsme ihned ráno kvalitním jógovým cvičením a tréninkem imaginace posilnili svého vyprahlého ducha. Problém sucha jsme se snažili vyřešit dotacemi a přímluvou u pana premiéra, byrokratická činnost byla velmi náročná a i přes veškerou snahu se nám nepodařilo získat dostatek Českých Karlíků k vyřešení soudobého problému se suchem. K minimalizování následků suchých časů jsme vyzkoušeli různé survivalové metody získávání vody bez běžných vodních zdrojů. K posunutí své sféry působnosti jsme zahájili putování směrem k oceánu, na cestě jsme překonali mnohé náročné překážky, které stmelily našeho týmového ducha. Naše idealistické představy o nádherném čirém oceánu velmi rychle zmizely. Stačil jeden pohled na přeplněné moře plasty a umírajícími hejny různých mořských tvorů k zahájení záchranné a čisticí akce. Podařilo se nám zachránit deset různých vodních živočichů. Neuvěřitelné množství odpadků nás přimělo naučit se správnému třídění. Večerní program pokračoval ve snaze vyčistit oceány výrobou tekutého likvidátoru mikroplastů ze dvou různých tinktur. Dnešní krizové situace nás naučili mnohému a po vydatném spánku se pustíme do nových dobrodružství. LOVu ZDAR!

Dnes ráno se děti probudily za zvuku sirény, značící příchod nebezpečí. Po krátké rozcvičce, byly obeznámeny s hrozbou biologického útoku, která se na nás valí. Naše agentura se stala známou, že začala být trnem v patě jednomu z nejobávanějších teroristů, kteří po našem světě kráčeli. Museli jsme na to zareagovat, bleskovým výcvikem našich agentů, aby na tuto hrozbu zvládli zareagovat, jak se patří.
Kupříkladu nabyli zkušeností, jak se bránit před nemocemi a chemickým útokem. Zkrátka prošli jím na výbornou. V druhé části dopoledne, tak byli schopni postavit se čelem přesile příslušníků teroristické skupiny vyhrožujících vypuštěním neznámé nemoci. Naši agenti úspěšně zabavili zkumavky obsahující tuto zákeřnou nemoc a následně tyto členy polapily, aby mohli být dohnáni k zodpovědnosti. Ale bohužel pro nás to byla past! Jejich vůdce obětoval pouze pěšáky a sám se zhostil vypuštění nákazy. Ta pronikla do světa a nám připadl úkol nalézt na ni lék a zabránit tak pandemii. Po obědě jsme se vypravili do laboratoře, ve které tato nemoc vznikla. Teroristé si byli vědomi, že jsme jim na stopě, tak tuto laboratoř zamořili všemi možnými nemocemi. Proto se tam nedalo zůstat déle než 45 sekund s našimi nejmodernějšími ochrannými pomůckami. Ale podařilo se, našli jsme to, co jsme hledali. Informace vedoucí k rozluštění původu nemoci. Díky tomu jsme objevili původce nemoci a mohli jsme tak zahájit výrobu léku. Bohužel informace nebyli kompletní a proto lék neměl stoprocentní účinnost. Ale naše agenty se nakonec zachránit podařilo.

Dopolední náplň dne tvořil nácvik nejrůznějších hasičských dovedností pod dohledem odborníků z oboru. Agenti si tak postupně vyzkoušeli přenos raněných na nosítkách, vyprošťování zaklíněných osob, překážkové dráhy se záchranným vozidlem i bez něj a v neposlední řadě se naučili hasičskou terminologii. Vedle toho proběhlo focení jednotlivých oddílů včetně jejich přímých nadřízených. Po svačině a následně i po obědě došlo k otestování dříve nabytých dovedností v praxi, když proběhla rychlostní štafeta ve stylu „strongman“ (přitahování dřevěných palet přivázaných na lana) a vyvrcholením bylo absolvování ostrého požárního zásahu, ve kterém se otestovala nejen fyzická zdatnost jednotlivců, ale i jejich týmový duch a schopnost spolupráce. Odpoledne se neslo v duchu nevyzpytatelného počasí, agenti naší agentury se museli vyrovnat s jeho nepřízní. Na základně probíhaly týmové aktivity, jenž měly procvičit schopnost týmové koordinace a přesnosti. V pozdější fázi odpoledne jsme navštívili odpočinkové centrum, ve kterém agenti doplnili síly a nechali zrelaxovat namožené svaly. Po zaslouženém odpočinku byli agenti důkladně očištěni od bahenních zábalů a poté následovalo testování zástupců jednotlivých týmů v různých disciplínách (např.. zručnost s čínskými hůlkami, síla prstů při stisku kolíku,…).

Dne 01.08.2019 byly výsadkové oddíly L.O.V. rychlého nasazení Xenon & Argon & Neon & Krypton & Radon vyslány do oblasti Mexického zálivu. Havárie plovoucí ropné plošiny Deepwater Horizon při vrtání hlubinného vrtu a následná exploze hrozila ekologickou havárií s rozsáhlými následky pro celou oblast. Samotný vrt totiž zůstal otevřen a začalo z něj unikat velké množství ropy přímo do moře.

Mise „Deepwater Horizon“:

[1.] „COASTGUARD“: Záchrana a evakuace přeživších pracovníků ropné plošiny. (Koupaliště Staré Město & Kyjov)
[2.] „BIG CASTLE LAND“: Zjištění aktuálního stavu následků šíření ropné skvrny na 20 předepsaných koordinátech. (Velehrad)
[3.] „ALFA BRAVO CHARLIE“: Komunikace s centrálou mise o stavu hašení ropné plošiny. (Archeoskanzen Modrá)
[4.] „OIL SPILL“: Noční snímkování 81 sektorů Mexického zálivu, analýza rozsahu a šíření ropné skvrny. (Archeoskanzen Modrá)

Dílčí mise byly úspěšně ukončeny s vynikajícími výsledky. Zítra nás čeká dlouhý pochod zpět na domovskou L.O.V. základnu. Proto v zájmu zabezpečení klidného spánku pod širým nebem byly ustaveny speciální strážné oddíly tzv. Kozí hlídky 😉 Zasíláme velké poděkování za umožnění pobytu a přespání v krásném a rozsáhlém areálu Archeoskanzenu Modrá.

Za velení LDT L.O.V. Vedoucí dne: Sinuhet

Celý den se nesl ve znamení návratu z mise Deepwater Horizon zpět do táborové základny. Čekala nás dlouhá a náročná cesta (30 km), kterou však členové výsadkových oddílů bez problémů a větších úrazů (zato však nespočet puchýřů) do jednoho zvládli. Po cestě jsme navštívili řadu významných turistických bodů v oblasti a v podvečer dorazili do cílové destinace. Zde se nám dostalo špičkové péče z řad našich zdravotníků, kuchařů, fyzioterapeutů a také lázeňských pracovníků. Zbytek dne již probíhal v poklidném, relaxačním duchu a po západu slunce se všichni agenti odebrali do svých ubikací k regeneraci.

Česká polární stanice Gregor Mendel v Antarktidě se nehlásí. Naším úkolem bylo vydat se do studených oblastí a zjistit, co se stalo. Čekala nás dlouhá cesta přes oceán a celou Jižní Ameriku. Proto si hned ráno oddíly obešly všechny jihoamerické konzuláty a získaly povolení ke vstupu. Před odletem jsme prošli důkladným výcvikem první pomoci, obvazování a transportu zraněných. Obloha se zatáhla a ochladilo se. Přesně tak to vypadá na jižní polokouli nyní, když mají opačné roční období – zimu. Po obědě si děti připravily své letenky, prošli přes kontrolní gate a nastoupili do letadla (jídelny). Letušky je usadily a předvedly předletovou instruktáž. Vzlétli jsme a na plátně jsme sledovali svůj let na ostrov Jamese Rosse. Letadlo letělo ve slabém dešti. Po přistání jsme vyšli z letadla, oblékli pláštěnky a vyrazili jsme do lesa. Hledali jsme zraněné osoby. Záchranu nám komplikovaly bouřkové víry (vedoucí s puckami), přes které nešlo projít. Děti se musely mezi sebou domlouvat, jak se dostat ke zraněným osobám, správně je ošetřit a bezpečně transportovat dolů na cestu.
Podařilo se to na 90% – ztráty přiměřené 🙂
Vrátili jsme se na základnu a uspořádali si polární olympiádu. Přestalo pršet, ale čepice a šály se docela hodily. Čekaly nás čtyři disciplíny – boby, curling, biatlon a sjezd na lyžích. Krásně jsme si to užili..
Po večeři se zasedlo k ohni, kde týmy předvedly své nápadité reklamy na české výrobky ověřené v Anktartidě. Příjemná zábava s písničkami skončila v deset, kdy jsme šli do hajan. Dobrou noc z Antarktidy!

Do nedělního rána agenti nevstávali s příliš optimistickým výhledem. Seismologové, monitorující místní oblast, vydali varování před zvýšenou činností nedaleké sopky El Chichonal. Členové agentury LOV tak ihned započali s návrhy a následnou konstrukcí bezpečných budov, které by přežily následky výbuchu jako zemětřesení, tsunami nebo letících předmětů. Poté urychleně zorganizovali řízenou evakuaci, během které se snažili posbírat to nejdůležitější, co by mohlo zvýšit jejich šance na přežití, případně ulehčit období po katastrofě. Odpoledne přišla ona chvíle, kdy na obývanou oblast zaútočily přírodní pohromy. Stavby, které ráno naši agenti postavili, se ukázali jako velmi kvalitní, pevné a vysoce bezpečné, díky čemuž celá posádka přežila. Někteří jiní obyvatelé však to štěstí neměli a tak bylo zahájeno prohledávání sutin a vyprošťování osob. Členové agentury LOV profesionálně a zkušeně přistoupili k této práci, čímž zachránili mnoho životů a zabránili tak ztrátám na životech. Večer si tak zasloužili patřičné veselí u táborového ohně.

Den dětem začal výživnou rozcvičkou, která je nabudila k excelentním výkonům, které udrželi po celý den. Rozcvička byla dobrým základem pro dopolední „sedmidenní test“, který jen dvě čtveřice agentů dokázaly absolvovat v čase těsně pod jednu hodinu! Nicméně i ostatní skupinky zasloužily uznání, protože si všichni museli máknout jak fyzicky, tak psychicky.
Odpoledne nás v naší základně překvapil BLACKOUT. Opravdu nepříjemná záležitost, kvůli které byly naše zásahové oddíly nasazeny v důležitých objektech, aby zajistily bezpečný chod nemocnice, čističky vody, banky virů a bakterií, letiště a v neposlední řadě agrozemědělského statku.
Jakmile bylo bezprostřední ohrožení eliminováno, vrhli jsme se na odstranění problémů v samotné přenosové energetické síti. Obnovili jsme funkci transformátorů, natáhli vedení vysokého napětí a nakonec stabilizovali frekvenci elektrické sítě. V nočních hodinách jsme se ještě pokusili aktivovat přenos energie pomocí laserových paprsků, ale tato technologie už byla nad naše síly, i když jeden z oddílu byl jen krůček od úspěšného splnění zadaného úkolu.
Všichni členové agentury akceptovali doporučení jít včas na kutě s očekáváním toho, co jim přinese závěrečný den…


Den desátý – úterý 6. srpna

Jaderná hrozba
aneb
zkrocení zlých atomů

Brzy ráno byl vyhlášen v naší agentuře poplach. Jednotky byly přinuceny okamžitě nastoupit, a poslechnout si informace o aktuálním nebezpečí. Naneštěstí bylo oznámeno, že onou hrozbou je hrozba jaderná. Teroristé se zmocnili jaderné elektrárny, zablokovali řídící panel a snažili se vyvolat světovou katastrofu.
Proto byly jednotky na ranním nástupu okamžitě poslány do terénu vyhledat soubor pomůcek, které měly zajistit výrobu ochranných obleků a masek proti ozáření.
Přes dopoledne byly obleky a masky vyrobeny, a pečlivě zkritizovány a otestovány komisí složenou z jaderných inženýrů.
Před obědem jsme stihli absolvovat zasedání parlamentu, na kterém vystoupili světoví odborníci s prosbou o zakročení proti teroristům, a kde probrali možnosti řešení situace. Byla určena skupina agentů, kteří podniknout přímý útok na elektrárnu. Zároveň byla určena menší skupinka vybraných jedinců, kteří se dobrovolně přihlásili na sebevražednou misi do oblasti Pripjať, až do samotného srdce vybuchlého reaktoru, kde měli získat kódy, potřebné k odblokování řídícího panelu elektrárny, ovládané teroristy. Sebevražedné misi velel cpt. Price s obrovskou pomocí STALKERa, který danou oblast velmi dobře znal a přesně věděl, co agenti potřebují získat. Po strastiplné cestě plné nástrah a úkolů se jim nakonec podařilo dostat se do vybuchlého reaktoru v Chernobylu, ze kterého vyzvedli vysílačku, ze které byl vydán signál obrovské bojující skupině. Díky tomuto signálu se podařilo teroristy definitivně porazit, převzít kontrolu nad elektrárnou a odvrátit jadernou katastrofu, která by dosáhla světových rozměrů.
Po bitvě se mohli agenti těšit na svlažení se v nedaleké dekontaminované hospůdce, která poskytla potřebné tekutiny po náročné misi a bitvě.
Večer se poté nesl v duchu závěrečného ohně, všeobecného veselí pramenícího z vítězství a luxusních hamburgrů, které nám po vyčerpávajícím odpoledni přichystali naše tety kuchařky.